Nom i cognoms Mallorca, 45 4ª planta
08029 Barcelona

Tel:  932 172 054
Fax: 932 373 469

Correu electrònic
Consulta o suggeriment
enviar esborrar camps

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades obtingudes mitjançant aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal la finalitat del qual és la informació sobre novetats editorials. Els destinataris de la informació que conté aquest fitxer seran els responsables del departament del segell editorial Editorial Barcanova de l'empresa Grup Anaya, SA (societat unipersonal), amb domicili a c/ Mallorca, 45 de Barcelona que, com a responsable del fitxer esmentat, es compromet, en la utilització de les dades que hi estan incloses, a respectar-ne la confidencialitat i a utilitzar les d'acord amb la seva finalitat.