Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 375 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 380 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 381

Coneixement del medi

Medi social i cultural 4t. Llibre de l'alumne

Carlos Marchena; José Kelliam Benítez; José Alberto Cano; Eduardo Fernández
 • ISBN: 978-84-489-4308-0
 • Cod. Comercial: 1471148
Coneixement del medi 4t. Llibre de l'alumne (digital)

Ricardo Gómez; Rafael Valbuena; Carlos Marchena; José Keliam; José Alberto Cano; Friera Eduardo
 • ISBN: 978-84-489-4016-4
 • Cod. Comercial: 3310913
Medi 4t. (any 2015) Llibre digital per l'alumne

Paquita Carrasco; Francesc Segura; Núria Villas; Jordi Sabaté; Carme Ortoll
 • ISBN: 978-84-489-4148-2
 • Cod. Comercial: 3310911
Medi natural, social i cultural 4t CM. Dossier digital (ed. 2014)

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas; Marta Moreno
 • ISBN: 978-84-489-3433-0
 • Cod. Comercial: 3320904
Medi natural, social i cultural 4t CM. Projecte digital alumne (ed. 2014)

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas; Marta Moreno
 • ISBN: 978-84-489-3392-0
 • Cod. Comercial: 3310904
Coneixement del medi 5è

José Kelliam; José Alberto Cano; Eduardo Fernández; Ricardo Gómez; Carlos Marcnena; Rafael Valbuena
 • ISBN: 978-84-489-4176-5
 • Cod. Comercial: 1471126
Medi natural 5è. Llibre de l'alumne

Ricardo Gómez; Rafael Vallbuena
 • ISBN: 978-84-489-4305-9
 • Cod. Comercial: 1471145
Medi natural, social i cultural 5è CS (ed. 2015)

Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Paquita Carrasco; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3478-1
 • Cod. Comercial: 1460143
Medi natural, social i cultural 5è CS. Dossier d'aprenentatge (ed. 2014)

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3330-2
 • Cod. Comercial: 1460446
Medi natural, social i cultural 5è CS. Llibre de coneixements (ed. 2014)

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3329-6
 • Cod. Comercial: 1460445
Medi natural, social i cultural 5è CS. Guia d'aula (ed. 2015)
Carme Ortoll; Paquita Carrasco; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3690-7
 • Cod. Comercial: 1471064
Coneixement Medi 5è. Continguts digitals mestre
Ricardo Gómez; Rafael Vallbuena; Carlos Marchena; José Kelliam; José Alberto Cano; Eduardo Fernández
 • ISBN: 978-84-489-4179-6
 • Cod. Comercial: 3341012
Medi natural, social i cultural 5è CS Continguts digitals mestre (ed. 2015)
Carme Ortoll; Paquita Carrasco; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3793-5
 • Cod. Comercial: 3341010
Medi natural, social i cultural 5è CS. Projecte digital mestre (ed. 2014)
Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3434-7
 • Cod. Comercial: 3341004
Coneixement del medi 6è Guia d'aula
José Kelliam; José Alberto Cano; Eduardo Fernández; Ricardo Gómez; Carlos Marchena; Rafael Valbuena
 • ISBN: 978-84-489-4182-6
 • Cod. Comercial: 1471129
Medi natural, social i cultural 6è CS. Guia d'aula (ed. 2015)
Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Dominguez Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3542-9
 • Cod. Comercial: 1460159
Medi natural, social i cultural 6è CS. Guia d'aula (ed. 2015)
Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3692-1
 • Cod. Comercial: 1471066
Coneixement del medi 6è. Continguts digitals mestre
Ricardo Gómez; Rafael Valbuena; Carlos Marchena; José Kelliam; José Alberto Cano; Eduardo Fernández
 • ISBN: 978-84-489-4183-3
 • Cod. Comercial: 3341108
Medi natural, social i cultural 6è CS. Continguts digitals mestre
Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
 • ISBN: 978-84-489-3795-9
 • Cod. Comercial: 3341104
To Top