Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 375 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 381

Coneixement del medi

Medi natural, social i cultural 6è CS. Llibre de coneixements (ed. 2015)

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Núria Villas
  • ISBN: 978-84-489-3539-9
  • Cod. Comercial: 1460156
Medi social i cultural 6è. Llibre de l'alumne

Carlos Marchena; José Kelliam Benítez; Jose Alberto Cano; Eduardo Fernández
  • ISBN: 978-84-489-4310-3
  • Cod. Comercial: 1471150
Coneixement Medi 6è. Llibre de l'alumne (digital)

Ricardo Gómez; Rafael Valbuena; Carlos Marchena; José Kelliam; Jose Alberto Cano; Eduardo Fernández
  • ISBN: 978-84-489-4181-9
  • Cod. Comercial: 3311110
Medi natural, social i cultural 6è CS. Llibre digital alumne

Paquita Carrasco; Carme Ortoll; Jordi Sabaté; Francesc Segura; Nuria Villas
  • ISBN: 978-84-489-3794-2
  • Cod. Comercial: 3311106
To Top