Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 419 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 424 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 425

Llengua catalana

Practica amb Barcanova 4. Expressió escrita

Els rodolins (text poètic). Els animals (text expositiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4823-8
 • Cod. Comercial: 1471332
Practica amb Barcanova 4. Llengua catalana

C, Ç, K, Q, S, SS i Z. L'abecedari

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4659-3
 • Cod. Comercial: 1471158
Practica amb Barcanova 5. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Text informatiu. Poesia. Maneres de dir

Montserrat Camps; Teresa Canela
 • ISBN: 978-84-489-4848-1
 • Cod. Comercial: 1471357
Practica amb Barcanova 5. Expressió escrita

Persones i animals (text descriptiu). Les cantarelles (text poètic)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4824-5
 • Cod. Comercial: 1471333
Practica amb Barcanova 5. Llengua catalana

La síl·laba. Les vocals tòniques i àtones. La A i la E àtones

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4506-0
 • Cod. Comercial: 1471159
Practica amb Barcanova 6. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Rondalles. Poesia. Còmic

Montserrat Camps; Teresa Canela
 • ISBN: 978-84-489-4849-8
 • Cod. Comercial: 1471358
Practica amb Barcanova 6. Expressió escrita

Els cartells (text informatiu). Comparem (text narratiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4825-2
 • Cod. Comercial: 1471334
Practica amb Barcanova 6. Llengua catalana

La O i la U àtones. La R i la RR

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4507-7
 • Cod. Comercial: 1471160
Practica amb Barcanova 7. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Endevinalles. Teatre. Poesia

Montserrat Camps; Teresa Canela
 • ISBN: 978-84-489-4850-4
 • Cod. Comercial: 1471359
Practica amb Barcanova 7. Expressió escrita

Ens cuiden (texy expositiu). Les rondalles (text narratiu i dialogat)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4826-9
 • Cod. Comercial: 1471335
Mots 5. Llengua catalana. Guia d'aula
Montse Munell; Núria Murillo; Núria Riera; Olivia Tapia
 • ISBN: 978-84-489-4405-6
 • Cod. Comercial: 1471251
Mots 5. Llengua catalana 3. Dossier del docent (digital)
Núria Murillo; Montse Munells; Olivia Tapia
 • ISBN: 978-84-489-4132-1
 • Cod. Comercial: 3341017
Mots 5. Llengua catalana. Docent (digital)
Montse Munells; Núria Murillo; Núria Riera; Olivia Tapia
 • ISBN: 978-84-489-4408-7
 • Cod. Comercial: 3341015
Mots 6. Llengua catalana. Guia d'aula
Jaume Vila
 • ISBN: 978-84-489-4723-1
 • Cod. Comercial: 1471382
Mots 6. Llengua catalana. Docent (digital)
Diego Montero; Montse Munells; Núria Murillo; Núria Riera; Olivia Tapia
 • ISBN: 978-84-489-4726-2
 • Cod. Comercial: 3341113
Mots 6. Llengua catalana. Dossier del docent (digital)
Diego Montero; Montse Munells; Núria Murillo; Núria Riera; Olivia Tapia
 • ISBN: 978-84-489-4727-9
 • Cod. Comercial: 3341114
Llengua Catalana 3r. Guia d'aula
Goretti Cajide; Alicia Escuín; Ester González; Roser Montañola; Carme Pascual; Núria Riera
 • ISBN: 978-84-489-3953-3
 • Cod. Comercial: 1471098
Llengua Catalana 3r. Projecte digital mestre
Esther González; Roser Montañola; Carme Pascual; Goretti Cajide; Alicia Escuín
 • ISBN: 978-84-489-4093-5
 • Cod. Comercial: 3340810
Llengua Catalana 4t. Guia d'aula
Goretti Cajide; Ester González; Roser Montañola; Montserrat Munells; Carme Pascual; Núria Riera
 • ISBN: 978-84-489-3955-7
 • Cod. Comercial: 1471100
Llengua Catalana 4t. Projecte digital mestre
Ester González González; Roser Montañola Martínez; M. Carme Pascual Julià; Nuria Riera Musté; Goretti Cajide Gutiérrez; Alicia Escuín Bielsa
 • ISBN: 978-84-489-4094-2
 • Cod. Comercial: 3340910
To Top