Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 419 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 424 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 425

Llengua catalana

Practica amb Barcanova 7. Llengua catalana

C, Ç, Q, S, SS,¡ i Z. La G, la GU i la J

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4508-4
 • Cod. Comercial: 1471161
Practica amb Barcanova 8. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Fitxa científica. Poesia. Mots encreuats

Montserrat Camps; Teresa Canela
 • ISBN: 978-84-489-4851-1
 • Cod. Comercial: 1471360
Practica amb Barcanova 8. Expressió escrita

Pas a pas (text instructiu). Els contes (text narratiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4827-6
 • Cod. Comercial: 1471336
Practica amb Barcanova 8. Llengua catalana

La B i la V. La H. X, IX, TX i IG

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4509-1
 • Cod. Comercial: 1471162
Practica amb Barcanova 9. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Poesia

Montserrat Camps; Roser Montañola
 • ISBN: 978-84-489-4852-8
 • Cod. Comercial: 1471361
Practica amb Barcanova 9. Expressió escrita

Les fitxes descriptives (text descriptiu). El diàleg (text conversacional)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4828-3
 • Cod. Comercial: 1471337
Practica amb Barcanova 9. Llengua catalana

La síl·laba. L'accent gràfic. La separació de síl·labes. La vocal neutra

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4510-7
 • Cod. Comercial: 1471163
Practica amb Barcanova 10. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Text instructiu. Poesia. Notícia

Montserrat Camps; Roser Montañola
 • ISBN: 978-84-489-4853-5
 • Cod. Comercial: 1471362
Practica amb Barcanova 10. Expressió escrita

Les anècdotes (text periodístic). L'opinió (text argumentatiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4829-0
 • Cod. Comercial: 1471338
Practica amb Barcanova 10. Llengua catalana

La O àtona. La B i la V

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4511-4
 • Cod. Comercial: 1471164
Llengua catalana 5è. Guia d'aula
Goretti Cajide; Ester González; Roser Montañola; Montse Munells; Carme Pascual; Olga Vidal
 • ISBN: 978-84-489-4158-1
 • Cod. Comercial: 1471116
Llengua catalana 5è. Continguts digitals mestre
Goretti Cajide; Ester González; Roser Montañola; Montserrat Munells; Carme Pacual; Olga Vidal
 • ISBN: 978-84-489-4160-4
 • Cod. Comercial: 3341013
Llengua catalana 6è. Guia d'aula
Goretti Cajide; Ester González; Roser Montañona; Montserrat Munells; Carme Pascual; Olga Vidal
 • ISBN: 978-84-489-4164-2
 • Cod. Comercial: 1471119
Llengua catalana 6è. Continguts digitals mestre
Cristòfol-A. Trepat; Salvador Campamà; Margarida Cirach; Elvira Fernández; Jordi Vidal
 • ISBN: 978-84-489-4165-9
 • Cod. Comercial: 3341106
To Top