Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 419 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 424 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 425

Llengua catalana

Practica amb Barcanova 14. Expressió escrita

El còmic (text narratiu). El diari personal (text narratiu en primera persona)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4833-7
 • Cod. Comercial: 1471342
Practica amb Barcanova 14. Llengua catalana

La O àtona. L'apòstrof

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4515-2
 • Cod. Comercial: 1471168
Practica amb Barcanova 15 . Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Gràfics. Poesia. Cartell

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4858-0
 • Cod. Comercial: 1471367
Practica amb Barcanova 15. Expressió escrita

El text expositiu (text explicatiu). Poemes i cal·ligrames (text poètic)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4834-4
 • Cod. Comercial: 1471343
Practica amb Barcanova 15. Llengua catalana

La B i la V. La H

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4516-9
 • Cod. Comercial: 1471169
Practica amb Barcanova 16. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Text instructiu. Poesia. Notícia

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4859-7
 • Cod. Comercial: 1471368
Practica amb Barcanova 16. Expressió escrita

Receptes de cuina (text instructiu). El conte (text narratiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4835-1
 • Cod. Comercial: 1471344
Practica amb Barcanova 16. Llengua catalana

G, J, TG, TJ i IG. C, Ç, S, SS i Z

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4517-6
 • Cod. Comercial: 1471170
Practica amb Barcanova 17. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text espositiu. Còmic. Endevinalles. Cartell. Poesia

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4860-3
 • Cod. Comercial: 1471369
Practica amb Barcanova 17. Expressió escrita

La descripció de personatges (text descriptiu). El diàleg (text conversacional)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4836-8
 • Cod. Comercial: 1471345
To Top