Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 419 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 424 Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 425

Llengua catalana

Practica amb Barcanova 17. Llengua catalana

La separació de paraules. Les vocals

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4518-3
 • Cod. Comercial: 1471171
Practica amb Barcanova 18. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Poesia. Còmic. Prosa poètica

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4861-0
 • Cod. Comercial: 1471370
Practica amb Barcanova 18. Expressió escrita

La notícia (text periodístic). La carta (text epistolar)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4837-5
 • Cod. Comercial: 1471346
Practica amb Barcanova 18. Llengua catalana

L'accentuació. L'apòstrof

Montserrat Bota; Montserrat Camps
 • ISBN: 978-84-489-4519-0
 • Cod. Comercial: 1471172
Practica amb Barcanova 19. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Còmic. Poesia. Notícia

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4862-7
 • Cod. Comercial: 1471371
Practica amb Barcanova 19. Expressió escrita

La biografia i l'autobiografia (text narratiu). El poema (text poètic)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4838-2
 • Cod. Comercial: 1471347
Practica amb Barcanova 19. Llengua catalana

La G, la J i la S. C, Ç, S, SS i Z

Montserrat Camps; Montse Bota
 • ISBN: 978-84-489-4520-6
 • Cod. Comercial: 1471173
Practica amb Barcanova 20. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Notícia. Poesia. Cartell

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4863-4
 • Cod. Comercial: 1471372
Practica amb Barcanova 20. Expressió escrita

Les instruccions d'un joc (text instructiu). La faula (text narratiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4839-9
 • Cod. Comercial: 1471348
Practica amb Barcanova 20. Llengua catalana

La B i la V. P/B, T/D, C/G en posició final. Els signes de puntuació

Montserat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4521-3
 • Cod. Comercial: 1471174
To Top