Notice: Undefined index: area in /docs/barcanova/busquedas.php on line 23
Llibres - Editorial Barcanova

Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 419

Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 424

Notice: Undefined index: burl in /docs/barcanova/busquedas.php on line 425

Llengua catalana

Practica amb Barcanova 11. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Text instructiu. Poesia. Diccionari

Montserrat Camps; Roser Montañola
 • ISBN: 978-84-489-4854-2
 • Cod. Comercial: 1471363
Practica amb Barcanova 11. Expressió escrita

Les definicions (text expositiu). Les endevinalles (text poètic)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4830-6
 • Cod. Comercial: 1471339
Practica amb Barcanova 11. Llengua catalana

La R i la RR. La G i la J

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4512-1
 • Cod. Comercial: 1471165
Practica amb Barcanova 12. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Còmic. Poesia. Biblioteca

Montserrat Camps; Roser Montañola
 • ISBN: 978-84-489-4855-9
 • Cod. Comercial: 1471364
Practica amb Barcanova 12. Expressió escrita

Les instruccions (text instructiu). La llegenda (text narratiu)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4831-3
 • Cod. Comercial: 1471340
Practica amb Barcanova 12. Llengua catalana

C, Ç, S, SS i Z. X, IX, TX i IG

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4513-8
 • Cod. Comercial: 1471166
Practica amb Barcanova 13. Comprensió lectora 

Text narratiu. Text expositiu. Descripcions. Poesia. Notícia

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4856-6
 • Cod. Comercial: 1471365
Practica amb Barcanova 13. Expressió escrita

La descripció d'animals imaginaris (text descriptiu). L'auca (text poètic)

Montserrat Camps; Maribel Almagro; Ester González; Carme Pascual
 • ISBN: 978-84-489-4832-0
 • Cod. Comercial: 1471341
Practica amb Barcanova 13. Llengua catalana

La separació de paraules. Els diftongs. La vocal neutra

Montserrat Camps; Montserrat Bota
 • ISBN: 978-84-489-4514-5
 • Cod. Comercial: 1471167
Practica amb Barcanova 14. Comprensió lectora

Text narratiu. Text expositiu. Text instructiu. Endevinalles. Notícia. Poesia

Montserrat Camps; Rosa Boixaderas
 • ISBN: 978-84-489-4857-3
 • Cod. Comercial: 1471366
To Top