CATALÀ PER A ADULTS - Bàsic B√†sic A2

Au idò A2. Català per a adults

Edició per a les Illes Balears

Marta Escartín; Antonina Pujol; Cristina Bernadó
 • ISBN: 978-84-489-4924-2
 • Cod. Comercial: 1407077
Som-hi! Bàsic 1. Català per a adults A2

Cristina Bernadó; Marta Escartín; Antonina Pujol
 • ISBN: 978-84-489-4920-4
 • Cod. Comercial: 1407074
Bàsic 1. Llibre de l'alumne

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1871-2
 • Cod. Comercial: 1407008
Fil per randa. Bàsic. Llibre de l'alumne

Carme Vilà; Laura Homs
 • ISBN: 978-84-489-3227-5
 • Cod. Comercial: 1407048
Som-hi! Bàsic 2. Català per a adults A2

Cristina Bernardó; Marta Escartín; Antonina Pujol
 • ISBN: 978-84-489-4921-1
 • Cod. Comercial: 1407075
Bàsic 2. Llibre de l'alumne

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1873-6
 • Cod. Comercial: 1407009
Llengua catalana. Nivell Bàsic. Quadern d'activitats

Laura Homs; Carme Vilà
 • ISBN: 978-84-489-3228-2
 • Cod. Comercial: 1407049
Som-hi! Bàsic 3. Català per a adults A2

Cristina Bernadó; Marta Escartín; Antonina Pujol
 • ISBN: 978-84-489-4922-8
 • Cod. Comercial: 1407076
Bàsic 3. Llibre de l'alumne

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1875-0
 • Cod. Comercial: 1407010
Au idò A2 Català per a adults. Solucionari

Edició per a les Illes Balears

Cristina Bernadó; Marta Escartín; Antonina Pujol
 • ISBN: 978-84-489-4925-9
 • Cod. Comercial: 1407577
Som-hi! Bàsic. Català per a adults. Solucionari 1-2-3 A2

Cristina Bernadó; Marta Escartín; Antonina Pujol
 • ISBN: 978-84-489-4923-5
 • Cod. Comercial: 1407574
Bàsic 1. Solucionari

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1872-9
 • Cod. Comercial: 1407508
Bàsic 2. Solucionari

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1874-3
 • Cod. Comercial: 1407509
Bàsic 3. Solucionari

Xavier Abelló Vilella; Judith Rodríguez Rubio
 • ISBN: 978-84-489-1876-7
 • Cod. Comercial: 1407510

Materials relacionats

To Top